gård

En bondegård er en ejendom på landet, hvortil der hører husdyrhold eller jord, som dyrkes. Ordet er sammensat af bonde (den fastboende) og gård (indhegnet område, omgærdet). En typisk gård består af stuehus, stald og lade. De egentlige bondegårde havde tidligere et jordtilliggende på mindst 3 – og højst 11 tønder hartkorn. Udtrykket bondegård er det traditionelle ord for det, som landboer nu selv kalder en landejendom. I dag bliver bondegårde ofte blot betegnet som en gård.