Colosseum i Rom – Romerrigets største amfiteater

Colosseum i Rom er uden tvivl en af de attraktioner i byen, der samler størst interesse – og ikke uden grund. Ud over at beundre det fantastiske bygningsværk, kender vi alle til historier om de drabelige gladiatorkampe der udspillede sig i Colosseum. Lige meget om historierne er sande eller opdigtede, opliver Colosseum din fantasi. Du bliver måske inspireret til at vide mere om Romerriget, kejserne og livet i det antikke Rom. En af de store fortællinger i nyere tid, er naturligvis filmen Gladiator fra 2000 instrueret af Ridley Scott.

Reklame for seværdighed i Rom med reklame-link

Hjem > Seværdigheder i Rom > Colosseum i Rom – Romerrigets største amfiteater

Colosseum i Rom er et historisk og nutidigt ikon for Rom og Italien

Lige siden Colosseum blev bygget, har amfiteateret været et ikon for Rom. Du er aldrig i tvivl om, at det handler om Rom eller Italien, hvis du ser et logo eller billede med Colosseum. I 1980 blev Colosseum sammen med hele det historiske Rom sat på UNESCO’s Verdensarvsliste og i 2007 fik Colosseum status som et af ’Verdens syv nye underværker’ projektet.

Læs praktisk information til dit besøg i Colosseum. Se blandt andet hvordan du bestiller adgangsbilletter online.

Colosseum i Rom har haft en stærk symbolværdi for byen i forskellige historiske tider

Colosseum blev indviet i 80 efter Kristi fødsel i den dengang kendte verdens centrum. Det antikke amfiteater forbliver evig aktuelt og bliver ved med at producere viden, gode historier, kulturel inspiration og ikke mindst, følelsen af at befinde sig i verdens centrum.

Dette sidste element har Beda den Ærværdige, en angelsaksisk munk og forfatter, skrevet en profeti om i 700-tallet. Her frit oversat til dansk:

Så længe Colosseum eksisterer, vil Rom også eksistere. Når Colosseum falder, falder Rom også. Når Rom falder, falder verdenen også.

På sin vis kan vi føle os heldige at både Colosseum, Rom og hele verdenen stadig står. Efter Romerrigets fald blev Colosseum nemlig, som så mange andre antikke bygninger, udsat for ran af byggematerialer til de nye bygninger der skulle opføres i pavernes Rom. Marmoret som dækkede hele Colosseums indre, fandt plads i kirker og paladser, men også materialer som travertin- og tufsten fandt anvendelse i nye bygninger.

Colosseum som symbol for de kristnes martyrium

Der skete også skader på bygningsværket på grund af jordskælv og bygningens struktur blev mere og mere faldefærdig. Denne manglende interesse for Colosseum som historisk og arkitektonisk vidnesbyrd fortsætter indtil jubelåret 1675, hvor kirken udnævner Colosseum som et helligt sted til minde om de mange kristne martyrer, der blev dømt til tortur.

Det skal understrejes at der til stadighed er diskussion om hvorvidt og i hvilken grad underholdningen i Colosseum spillede en rolle i forfølgelsen af de kristne i Romerriget. Der er jo nok ingen tvivl om at der også har været kristne i arenaen, da de udgjorde en del af befolkningen og kunne komme på kant med loven på grund af deres manglende anerkendelse af gældende love og normer. Colosseum blev dog ikke bygget som led i Romerrigets forfølgelse af de kristne og det har aldrig været en del af underholdningsprogrammet, at smide de kristne for løverne.

Kirkens ide om Colosseum som et helligt sted var dog medvirkende til at rede Colosseum for et totalt forfald. I 1744 beordrede pave Benedikt XIV afslutningen af ​​plyndringen af byggematerialer med en befaling og lod bygge de fjorten bedesteder på Via Crucis. I 1749 erklærede han Colosseum for en kirke indviet til Kristus og de kristne martyrer.

Fra 1806 påbegyndes de første af en lang række restaureringsarbejder, der har givet Colosseum den form vi kender i dag.

Via Crucis Processionen er en fast katolsk tradition du kan opleve i Rom Langfredag/fredag før Påske hvert år. Begivenheden afsluttes netop med Pavens afsluttende bøn ved Colosseum.

Colosseums historie

Påbegyndelsen af det der skulle blive Romerrigets største amfiteater, skete i 70-72 under Kejser Vespasian. Det blev dog hans søn Titus der kunne indvie amfiteateret i 80 under navnet Amphitheatrum Flavium.Dette navn referer til kejserens slægtsnavn Flavius. Datoen for indvielsen i 80 var den 21. april, som er Roms fødselsdag.

Efter indvielsen blev der de næste år stadig foretaget arbejder på bygningsværket. Det drejer sig for eksempel om det underjordiske niveau under selve arenaen, som i dag er synligt når du besøger seværdigheden. Hernede opholdt de dødsdømte, gladiatorerne og de vilde dyr sig indtil det blev deres tur til at kæmpe i arenaen.

Samtidig kunne der iscenesættes overraskelsesmomenter for både de kæmpende og publikum, da nye trusler hurtigt kunne hejses op flere steder i arenaen.

Se mere om Roms fødselsdag når du besøger Rom den 21. april.

Colosseums placering i det antikke Rom

Stedet der blev udvalgt til bygningsanlægget, var oprindeligt en kunstig sø der var en del af det tidligere kejserpalads Det Gyldne Hus – Domus Aurea – Fra 68 før Kristi fødsel.Det blev opført af Kejser Nero som kejserbolig. Udover at søen blev drænet blev hele paladset revet ned blandt andet for at skabe plads til opførelsen af Amphitheatrum Flavium.

Der findes naturligvis mange grunde – også konstruktions- og ingeniørmæssige – til at man valgte lige netop dette sted til opførelsen af Colosseum. Set ud fra en politisk synsvinkel kunne man desuden spekulere i kejserslægtens folkelige popularitet. Under Kejser Nero, som afgår ved døden i år 68, fortælles det at kejserdømmet udvikler sig til et tyranni. Særligt i det vestlige Romerrige var han upopulær.

I dag mener flere kilder at Kejser Nero ikke var skyldig i Roms store brand i år 64, men det var dengang en udbredt opfattelse. Derudover har det nok været en torn i øjet på mange rivaler at han efter branden inddrager omkring en tredjedel af byen til Det Gyldne Palads.

Paladset og hele anlægget omkring det udstrakte sig på cirka 80 hektar og lå mellem hele tre af Roms syv høje:  Palatinerhøjen, Esquilinhøjen (hvor du blandt andet finder Santa Maria Maggiore Basilikaen i dag) og Cæliushøjen, som ligger bag Colosseum når du kommer fra centrum.

Colosseum som symbol på nye tider i kejserens Rom

Kejser Vespasian hævdede at bygge det nye amfiteater for folket og man må afgjort sige at det blev konstrueret med tanke på alle romere. Der var god plads og alle høj som lav kunne få adgang til de storslåede forestillinger. Ideen med at bygge amfiteateret der hvor Kejser Neros palads havde ligget kunne måske også gives en symbolsk betydning. I stedet for den tyranske kejsers palads blev der opført et folkets teater. Bygningen af Colosseum kunne derfor også fremhæves som et brud med en måde at herske på og begyndelsen på nye tider.

Underholdning til folket

Colosseums funktion var at underholde folket med forestillinger og gladiatorkampe. I Romerriget har man kendt til denne form for underholdning og gladiatorkampe allerede fra 264 før Kristi fødsel og med Colosseum i Rom bliver underholdningen altså iscenesat i stor stil. Amfiteateret bygges udelukkende for at udfylde denne funktion og forestillingerne fortsætter med mere eller mindre intensitet frem til år 523.

Man anslår at der var plads til over 60.000 tilskuere i Colosseum, hvilket var et enormt amfiteater for den tid. Faktisk er Colosseum det største romerske amfiteater i verdenen. Omkring år 0 kommer det antikke Rom op på lidt over en million indbyggere, så Colosseum skulle også være stort for at kunne tilbyde underholdning til hele folket.

Indvielsen af Colosseum i 80 varede i 100 dage, så rigtig mange romerske borgere kunne få lejlighed til at underholde sig og beundre det unikke bygningsværk. Et af de populærere underholdningsindslag var jagtsener. Man vurderer at over 5.000 dyr måtte lade livet i løbet af indvielsesfestlighederne.

Colosseum i Rom som amfiteater i mere end 400 år

Colosseum fungerede som amfiteater fra 80 og ind i 500-tallet. Efter det vestlige Romerrige faldt, overtog Kirkestaten magten i Rom og Colosseum tildeles en ganske anden rolle.

Det er noget forskelligt hvor meget amfiteateret blev brugt gennem tiden. Nogle kejsere var ikke specielt begejstrede for underholdningen og begrænsede den om muligt. Andre fejrede begivenheder ved at give forestillinger der varede i flere dage. Det normale program for underholdningen varede dog kun en dag fra solopgang til solnedgang.

Programmet for dagen blev annonceret i hele byen flere dage før eventen, så alle vidste hvad der skulle ske og kunne indgå væddemål om resultaterne. Væddemålene angik særligt gladiatorkampene. Et standardprogram bestod af tre begivenheder.

  • Kampe med vilde dyr, som var jagtscener, kamp mellem dyr eller kamp mellem dyr og mennesker.
  • Henrettelser af dødsdømte, som var ulige kampe hvor den dødsdømtes triste skæbne var afgjort på forhånd.
  • Gladiatorkampe, som var dagens højdepunkt der begyndte om eftermiddagen.

De sidste år af Colosseums virke bestod underholdningen stort set kun af jagtscenerne. Det vestlige Romerrige var i økonomisk, politisk og ikke mindst militært forfald og de kristne fik stadig mere anerkendelse og indflydelse i bredere befolkningslag.

Kirken i Colosseum

Selvom kirkens interesse for Colosseum først kom rigtigt til udtryk i 1740’erne blev der indviet en lille kirke i bygningen mellem 500- og 600-tallet. Kirken hedder Chiesa di Santa Maria della Pietà al Colosseo og fandt plads hvor der allerede var indrettet et bedested. Nogle af de første der tog det forladte Colosseum i brug efter at forestillingerne var hørt op, var nemlig kristne eremitter der fandt fred i den forladte bygning.

Når du i dag beundrer Colosseum indefra, ser du ikke umiddelbart kirken, som ligger indenfor i den 24. bue. Der bliver dog stadig afholdt messer i kirken om lørdagen og søndagen.

Colosseum i Rom som beboelse og værksteder

Fra 800-tallet begynder Colosseum at blive beboet og der rykker håndværkere ind, der bruger dele af bygningen som værksteder. Man kan næsten sige at Colosseum blev et helt lille kvarter med butikker, små produktioner, opmagasinering, stalde og boliger. Arenaen hvor de blodige kampe tidligere havde foregået var så et fællesområde, som alle kunne bruge.

Beboerne i Colosseum lejede den plads de havde til rådighed af de kirkelige myndigheder, der havde taget kontrollen over bygningen. Dette arrangement varede frem til 1349, hvor Colosseum bliver voldsomt beskadiget af et jordskælv.

Colosseum i Rom som palads og borg for de romerske adelige familier

Der var også familier fra de højeste samfundslag der i middelalderens Rom rykkede ind i Colosseum. Det er særligt den adelige Frangipane familie der forbindes med Colosseum. Fra 1133 får denne familie rådighed over dele af første og andet niveau i Colosseum som den bruger som palads og forsvarsborg.

En del af den romerske middelalderhistorie handler om de uendelige magtkampe mellem Roms adelige slægter. Naturligvis handlede en stor del af disse magtkampe om at få valgt et medlem af slægten som pave og om at få så mange gejstlige embeder som muligt. Magtkampene var til tider voldelige og det var nødvendigt at have godt udsyn over territoriet og gode forsvarsværker.

Frangipane familien bliver frataget retten til Colosseum i 1200-tallet hvorefter en anden adelig familie – Annibaldi familien – overtager. Denne familie har kontrollen over Colosseum i omkring 100 år.

Colosseum i Rom som turistseværdighed

Pilgrimsturisme i middelalderen

Efter at forestillingerne ophørte og bygningen gik i forfald og blev ranet gik Colosseum i glemmebogen i flere år. Colosseum har nok været besøgt af pilgrimme på grund af kirkens fortolkning af de kristnes martyrium i arenaen. Dog er det først med ideen Colosseum som et helligt sted og mindesmærke for de kristne martyrer fra jubelåret 1675, at Colosseum samler bredere interesse igen.

Denne interesse fra kirkens side bliver yderligere bekræftet med dekretet mod ran og den officielle udnævnelse som kirke i 1740’erne. Herunder spiller den årlige Via Crucis Procession Langfredag naturligvis en stor rolle.

Pilgrimsturismen i Rom tog sin begyndelse fra det første jubelår som blev bebudet i 1300. Udover de religiøse begivenheder betyd jubelårene selvfølgelig meget for Roms økonomi. De mange pilgrimme der ankom fra hele Europa skulle have et logi og bespises. Dette ses af flere som begyndelsen på Roms tidlige udvikling som en turistby. Fra 1740’erne drager kirken Colosseum ind i denne økonomi og gør det antikke amfiteater til et valfartssted.

Dannelsesrejser i 1800-tallet

Fra midten af 1800-tallet begyndte en mere eksklusiv turisme at udvikle sig i Rom. Det var kunstnere fra hele Europa der søgte inspiration, viden og sammenhold i deres fælles interesser. Det var blandt andet antikken og romantikken der havde deres interesse. To meget kendte danske kunstnere der rejste til Rom på den tid var naturligvis Bertel Thorvaldsen og H. C. Andersen. Også blandt de danske guldaldermalere var der flere der besøgte Rom i denne periode.

I den samme tidsperiode kommer de såkaldte dannelsesrejser også på mode blandt Europas velhavende familier. I England udkommer der i 1843 en guide om Rom, der fremhæver Colosseum som en seværdighed der absolut skulle opleves. Udover mange tekniske detaljer beskrives Colosseum som et fantastisk udsigtspunkt. Der var simpelthen konstrueret en særlig trappe til turisterne til de øverste niveauer af bygningen.

Colosseum ved fuldmåne

Et andet spændend class=”textannotation”>e aspekt ved beskrivelsen, er en stærk anbefaling om at besøge Colosseum ved fuldmåne. Ja, faktisk kunne du på den tid dårligt sige at have været i Rom, hvis du ikke havde oplevet Colosseum i månelys. Du skal naturligvis forestille dig et andet Colosseum end den seværdighed du besøger i dag. Hele bygningen stod åben og mørk om natten og man kunne bevæge sig frit rundt. Mellem ruinerne voksede planter og buskads vildt, der var absolut ikke så mange mennesker som i dag. Endelig var der ingen trafikstøj i baggrunden.

Der stod man så i månelyset og lod sig overstrømme af den intense kontakt med antikken som kun Colosseum kan give dig. I sandhed en meget romantisk tilgang til den blodige underholdning som amfiteateret byd på i hedengangne tider.

Colosseum med light show

Månelyset var dog ikke altid tilstrækkeligt for denne tids betalingsdygtige turister. Fra 1860’erne blev det faktisk muligt at bestille et privat light show som oplyste Colosseum med blåt og rødt lys. Det har været en magisk oplevelse dengang. Det krævede kun en speciel polititilladelse og en mindre formue.

Efter Kirkestatens fald og Italiens annektering af Rom i 1870 bliver belysningen af Colosseum varetaget af de lokale myndigheder. De første år af Roms historie som Italiens hovedstad blev Colosseum oplyst med hvidt, grønt og rødt lys. Et fantastisk syn og ganske gratis for beskueren.

Læs om hvordan Rom blev Italiens hovedstad.

Det romantiske Colosseum var i højsædet i 1800’tallet. Udover månelys og lysshow beskrives den vilde flora i Colosseum indgående. Mere end 400 blomsterne plantearter blev dokumenteret. De mange blomster mellem ruinerne har været et syn for guder i foråret.

Den moderne turisme i dag

I dag er Colosseum i Rom en af de mest besøgte seværdigheder i verdenen. Før pandemien i 2019 var der over 7,5 millioner betalende gæster til Parco archeologico del Colosseo. Colosseums arkæologiske park, som omfatter Colosseum, Forrum Romanum med Palatinerhøjen, Det Gyldne Hus og et arkæologisk museum.

Colosseum er stadig det antikke Roms største amfiteater, et valfartssted for troende katolikker og et romantisk sted om aftenen, men i dag så sandelig også et kæmpe aktiv for den moderne romerske og italienske turismeindustri.

Derudover er den arkæologiske park i dag et center for forskning og uddannelse omkring antikken og et aktivt udstillings- kultur- og eventsted. Den arkæologiske forskning er naturligvis et stort og vigtigt felt i Italien.

Oplevelsesværdien af Colosseum og den arkæologiske park udvikles også med tiden. På Forum Romanum åbnes stadig nye spændende afdelinger som resultat af de fortsatte udgravninger. For et par år siden blev det muligt at kommet helt op på femte niveau i Colosseum og nyde udsigten. I skrivende stund er denne tur desværre ikke mulig. Den hedder Terrazza Belvedere og du kan holde øje med om den åbner til dit besøg i Rom her.

Hvis du befinder dig i Roms centrum kan du naturligvis selv kan gå ned til Colosseum og nyde den romantiske stemning når det er fuldmåne. Med mellemrum tilbyder Parco archeologico del Colosseo også aftenture i Colosseum ved fuldmåne. Du kan se om der skulle være sådan en tur når du befinder dig Rom på parkens hjemmeside under Guided Tours.

Se flere Seværdigheder i Rom du bør opleve på dit første besøg i byen.


Del gerne indlægget, hvis du kender nogen der kunne have glæde af dette.

Send this to a friend